El passat mes de novembre presenciavem al Smart City Expo world congress la presentació del balanç del primer any de la Iniciativa smartCAT per part de Jordi Puigneró, Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i coneixíem de primera mà la creació del Observatori SmartCAT

Ja coneixíem com l’estratègia smartCAT ha de convertir Catalunya en una smart region o territori intel·ligent de referència i abast internacionals, que tregui profit de l’ús de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.
El que va ser novetat, va ser la posada en marxa de l’Observatori SmartCAT per oferir una visió integral i actualitzada dels projectes i iniciatives Smart que s’estan duent a terme al territori català.
BCN SMART CITY

En que consisteix el Observatori SmartCAT?

L’Observatori SmartCAT té la missió identificar i comunicar les diferents iniciatives Smart City que s’estan duent a terme als municipis catalans. L’objectiu es fomentar l’avanç de les ciutats intel·ligents, promoure la cooperació entre administracions i atreure la inversió privada.

El resultat de la tasca de l’Observatori es presenta en aquest visualitzador web que posa a disposició de la ciutadania i el sector privat, informació dels projectes Smart i la situació actual dels municipis catalans pioners en aquest àmbit.

Així doncs, es vol oferir una visió integral i actualitzada dels projectes i iniciatives Smart que s’estan duent a terme al territori català per tal de:

  • Potenciar l’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències així com la creació de sinèrgies entre administracions.
  • Actuar com a finestra d’entrada centralitzada on empreses i emprenedors puguin conèixer la situació actual de les poblacions així com les seves prioritats en l’àmbit Smart
  • Atraure inversió en l’àmbit de les ciutats intel•ligents i les TIC

SmartCATVIA GENCAT /IDIGITAL