Ja hem publicat anteriorment sobre maneres alternatives d’aconseguir finançament veient diferents tipus de plataformes de crowdfunding. Avui anem un pas més enllà amb Acció.

La financiació de nous projectes i empreses és una de les àrees més complexes i desconegudes que afronten  autònoms, startups i empreses consolidades. A això li hem de sumar les dificultats que han sofert durant els últims anys moltes empreses per trobar finançament a través del canal bancari tradicional. Per a tot això, Acció, l’agència per la competitivitat de la empresa de la generalitat de Catalunya presenta una nova edició del catàleg de finançament alternatiu.

El catàleg de finançament alternatiu recull un seguit d’eines no bancàries per ajudar a les empreses a créixer i a ser més competitives.

Després del gran èxit assolit per l’edició del 2014 (amb més de 14.400 descàrregues des de setembre de 2014), ACCIÓ torna a posar a disposició de les empreses catalanes una bateria d’instruments financers no tradicionals amb l’objectiu de facilitar la recerca i obtenció de recursos.

L’any anterior es comptava amb 54 proveïdors de fons però, enguany, i a resultes del gran creixement del què està gaudint el mercat d’instruments financers no bancaris, l’oferta ha augmentat fins a 85.

El catàleg segueix estructurat en 2 parts, capital i deute, i en 10 canals diferents. Aquests representen els actors més importants i alhora més útils per poder trobar palanques financeres d’una manera pràctica i àgil. Com a novetat destacable, l’entrada de dos nous instruments financers, ambdós per finançar pimes: finançament col·lectiu de préstec (crowdlending) i finançament garantit de factures (invoice trading).

Destacable també és el fet que ja hi ha legislació vigent a nivell estatal des del passat 29/04/2015, fet que atorga, a aquest creixement, una regulació i seguretat jurídica, tant per inversors com per empreses.

El catàleg ofereix la informació detallada de cada font, especificant les dades més rellevants de cadascuna com el nombre de projectes gestionats, el nombre d’operacions tancades i la inversió mobilitzada. Addicionalment, s’ha elaborat una descripció de cada instrument financer per posar de relleu la informació bàsica i així detectar el proveïdor més adient per cada projecte. Les dades de contacte estan incloses en cada fitxa.

Podeu descarregar el catàleg a través d’aquest link de la pàgina web d’acció.

The catalogue is available in English version here.

Trobareu les diferent seccions del catàleg de la següent manera:

CAPITAL

Finançament col·lectiu de donació o recompensa

Finançament col·lectiu d’inversió (equity crowdfunding)

Àngels inversors (business angels)

Capital de risc i similars

Capital d’inversió i similars

Mercat alternatiu borsari (MAB)

DEUTE

Finançament garantit de préstec (crowdlending)

Finançament garantit de factures (invoice trading)

Préstecs participatius i similars

Mercat alternatiu de renda fixa (MARF)